Empleada del hogar haciendo la cama

Subsidi per a empleades de la llar i treballadors amb contracte temporal

Qui té dret a la subsidi per a empleades de la llar i treballadors temporals? Tindran dret al subsidi per a empleades i treballadors temporals les persones donades d’alta com a empleades de la llar abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma: que hagin deixat de prestar serveis en un o diversos domicilis, totalment o parcialment, per reduir el risc de transmissió a causa de la crisi sanitària del Covid-19. També les que hagin estat objecte…

Read more

Abogado explicando a cliente sus derechos laborales

PREGUNTES FREQÜENTS EN DRET LABORAL SEGONA SECCIÓ.

1.- COBRAMENT L’ATUR I VULL MUNTAR UN NEGOCI, QUINES DESPESES PUC AL·LEGAR COM A INVERSIÓ NECESSÀRIA PER CAPITALITZAR LA PRESTACIÓ? Si voleu capitalitzar la prestació per desocupació per emprendre un negoci, s’entén com a inversió tota despesa que efectuï per adquirir béns o drets que integrin el patrimoni del negoci com a part de l’actiu (per exemple un immoble, maquinària o equips informàtics, mobiliari, mercaderies, lísing, etc…) i que siguin necessaris per a la posada en marxa de l’activitat. …

Read more

Empleada deja su puesto de trabajo después de ser despedida

PREGUNTES FREQÜENTS EN DRET LABORAL PRIMERA SECCIÓ

1.- PUC COBRAR L’ATUR DARRERE UNA BAIXA VOLUNTÀRIA? Si abandona una feina de forma voluntària, no pot percebre la prestació per desocupació ja que segons estableix la normativa legal, per poder cobrar una prestació per desocupació cal que la baixa a la feina no s’hagi produït de forma voluntària, ja que el sistema de protecció per desocupació protegeix les persones treballadores que volen i poden treballar però no tenen feina. Si posteriorment treballa en una nova empresa i el cessen…

Read more

AUTORIZACION DE TREBALL A favor DE MENORS ESTRANGERS EN EDAT LABORAL.

Lautorització de treball a favor de menors estrangers. El passat 6 de març del 2020 la Secretària d’Estat i Migracions va emetre la Instrucció 1/2020 en què manifesta que la concessió de l’autorització de residència, expedida a favor dels menors estrangers farà també les vegades d’autorització de treball i habilitarà per a l’exercici de l’activitat laboral per compte d’altri en el moment en què aquests assoleixin 16 anys, sense necessitat de cap altre tràmit administratiu en matèria destrangeria. Què…

Read more

Què fer davant d'un acomiadament improcedent

Què fer davant d’un acomiadament improcedent?

Dins la branca del dret laboral, hi ha la figura de l’acomiadament. Ara bé, hi ha diversos tipus d’acomiadament: l’acomiadament nul, l’acomiadament improcedent i l’acomiadament procedent. D’aquests tres tipus, avui en parlarem de l’acomiadament improcedent.

Read more