Empleada del hogar haciendo la cama

Subsidi per a empleades de la llar i treballadors amb contracte temporal

Qui té dret a la subsidi per a empleades de la llar i treballadors temporals? Tindran dret al subsidi per a empleades i treballadors temporals les persones donades d’alta com a empleades de la llar abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma: que hagin deixat de prestar serveis en un o diversos domicilis, totalment o parcialment, per reduir el risc de transmissió a causa de la crisi sanitària del Covid-19. També les que hagin estat objecte…

Read more

Agent immobiliari fent entrega de les claus d´un pis

LA DACIÓ EN PAGAMENT

Aquest any ha estat molt complicat per a moltes famílies que tenien els seus béns hipotecats. El coronavirus ha obligat a trobar, a la dació en pagament, la solució davant l’impagament de les hipoteques. Què és? La dació en pagament apareix com a solució davant del fet que no podem fer front als pagaments de les hipoteques. Gràcies a ella aconseguim extingir l’obligació existent entre creditor i deutor. Com? Tots dos pacten que el deutor transmetrà al creditor…

Read more

Dona desesperada pels seus deutes

VULNERABILITAT ECONÒMICA, MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES

Segons El Real Decreto Llei 11/2020 De 31 De Març. VULNERABILITAT ECONÒMICA: APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE LA MORATÒRIA DEL DEUTE ARRENDÀTIC en cas de grans forquilles i empreses o entitats públiques d’habitatge. Qui pot demanar l’ajornament del lloguer? Les persones en cas de vulnerabilitat econòmica deguda al coronavirus que, el mes anterior a la sol·licitud de l’ajornament passin a estar: En situació de desocupació. Dins un ERT. Hagen reduït la seva jornada per motiu de cura de persones…

Read more