AUTORIZACION DE TREBALL A favor DE MENORS ESTRANGERS EN EDAT LABORAL.

Lautorització de treball a favor de menors estrangers. El passat 6 de març del 2020 la Secretària d’Estat i Migracions va emetre la Instrucció 1/2020 en què manifesta que la concessió de l’autorització de residència, expedida a favor dels menors estrangers farà també les vegades d’autorització de treball i habilitarà per a l’exercici de l’activitat laboral per compte d’altri en el moment en què aquests assoleixin 16 anys, sense necessitat de cap altre tràmit administratiu en matèria destrangeria. Què…

Read more