Abogado llevando un divorcio de mutuo acuerdo

ELS ADVOCATS I EL DIVORCI DE MUTU ACORD

Quin paper tenim els Advocats en un procés de divorci de mutu acord quan portem les dues parts alhora? En els processos de divorci de mutu acord ens trobem amb una parella que vol dissoldre el vincle que els uneix, amb tots els efectes i les conseqüències que això produeix. Per dur a terme aquesta tramitació cal la figura de l’advocat. Un advocat o dos? A la pràctica es pot…

Read more

Agent immobiliari fent entrega de les claus d´un pis

LA DACIÓ EN PAGAMENT

Aquest any ha estat molt complicat per a moltes famílies que tenien els seus béns hipotecats. El coronavirus ha obligat a trobar, a la dació en pagament, la solució davant l’impagament de les hipoteques. Què és? La dació en pagament apareix com a solució davant del fet que no podem fer front als pagaments de les hipoteques. Gràcies a ella aconseguim extingir l’obligació existent entre creditor i deutor. Com? Tots dos pacten que el deutor transmetrà al creditor…

Read more

Refugiats caminant per un campament de les nacions unides

CONDICIÓ DE REFUGIAT O PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA?

CONDICIÓ DE REFUGIAT O PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA? Hem de tenir molt clar què és el que diferencia tots dos conceptes. Per fer-ho, cal tenir en compte els articles 3 i 4 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de protecció subsidiària. Així: Segons estableix l’article 3, la condició de refugiat: “es reconeix tota persona que, a causa de temors fundats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social,…

Read more

Home sostenint un euro a la mà

NOVETATS: RENDA GARANTIT DE CIUTADANIA (RGC)

El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts 28 ABRIL el reglament de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que amplia diversos col·lectius vulnerables i permetrà que l’ajut es rebi, encara que es treballi a temps parcial: Famílies nombroses. Els aturats de llarga durada de més de 55 anys. Inclou com a beneficiàries les dones víctimes de violència masclista. QUÈ ÉS RENDA GARANTIT DE CIUTADANIA (RGC)? La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació…

Read more

Dona desesperada pels seus deutes

VULNERABILITAT ECONÒMICA, MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES

Segons El Real Decreto Llei 11/2020 De 31 De Març. VULNERABILITAT ECONÒMICA: APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE LA MORATÒRIA DEL DEUTE ARRENDÀTIC en cas de grans forquilles i empreses o entitats públiques d’habitatge. Qui pot demanar l’ajornament del lloguer? Les persones en cas de vulnerabilitat econòmica deguda al coronavirus que, el mes anterior a la sol·licitud de l’ajornament passin a estar: En situació de desocupació. Dins un ERT. Hagen reduït la seva jornada per motiu de cura de persones…

Read more