ELS ADVOCATS I EL DIVORCI DE MUTU ACORD

Quin paper tenim els Advocats en un procés de divorci de mutu acord quan portem les dues parts alhora?

En els processos de divorci de mutu acord ens trobem amb una parella que vol dissoldre el vincle que els uneix, amb tots els efectes i les conseqüències que això produeix. Per dur a terme aquesta tramitació cal la figura de l’advocat. Un advocat o dos?

A la pràctica es pot donar el cas que hi hagi dos advocats, un representant a cada part, o bé, un advocat que representi alhora les dues parts. Aquest darrer cas és més freqüent del que pensem. Quins són els motius? Major rapidesa, més senzill i econòmic.

En aquests casos, els advocats desenvolupem un paper totalment neutral. No ens posicionem a favor dels interessos de cap de les parts, sinó que vetllem per ambdues parts. Sempre els mostrem els pros i els contres de cada decisió o de cada punt que tractarem.

Així mateix, qualsevol contacte que tinguem amb una de les parts, immediatament estem obligats a posar-nos en coneixement a laltra. És per això que en el cas que hàgim d’anar perfilant les bases dels efectes del divorci, totes les reunions que es produeixen al despatx, s’han de fer en presència de tots dos.

Per tot això, quan a Martinez & Caballero Advocats ens trobem que hem de tramitar un divorci de mutu acord, en què representem a les dues parts alhora, gestionem amb la màxima rigorositat i neutralitat aquest tipus de casos. Són processos molt delicats per a les parts i els advocats desenvolupem un paper fonamental.

Anna Nicolàs Torán

Advocada Departament Dret de Família de Martinez & Caballero Advocats