Agent immobiliari fent entrega de les claus d´un pis

LA DACIÓ EN PAGAMENT

Aquest any ha estat molt complicat per a moltes famílies que tenien els seus béns hipotecats. El coronavirus ha obligat a trobar, a la dació en pagament, la solució davant l’impagament de les hipoteques. Què és? La dació en pagament apareix com a solució davant del fet que no podem fer front als pagaments de les hipoteques. Gràcies a ella aconseguim extingir l’obligació existent entre creditor i deutor. Com? Tots dos pacten que el deutor transmetrà al creditor…

Read more