Refugiats caminant per un campament de les nacions unides

CONDICIÓ DE REFUGIAT O PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA?

CONDICIÓ DE REFUGIAT O PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA? Hem de tenir molt clar què és el que diferencia tots dos conceptes. Per fer-ho, cal tenir en compte els articles 3 i 4 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de protecció subsidiària. Així: Segons estableix l’article 3, la condició de refugiat: “es reconeix tota persona que, a causa de temors fundats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social,…

Read more