Home sostenint un euro a la mà

NOVETATS: RENDA GARANTIT DE CIUTADANIA (RGC)

El govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts 28 ABRIL el reglament de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) que amplia diversos col·lectius vulnerables i permetrà que l’ajut es rebi, encara que es treballi a temps parcial: Famílies nombroses. Els aturats de llarga durada de més de 55 anys. Inclou com a beneficiàries les dones víctimes de violència masclista. QUÈ ÉS RENDA GARANTIT DE CIUTADANIA (RGC)? La Renda garantida de ciutadania (RGC) és la prestació…

Read more

Dona desesperada pels seus deutes

VULNERABILITAT ECONÒMICA, MESURES DIRIGIDES A FAMÍLIES I COL·LECTIUS VULNERABLES

Segons El Real Decreto Llei 11/2020 De 31 De Març. VULNERABILITAT ECONÒMICA: APLICACIÓ AUTOMÀTICA DE LA MORATÒRIA DEL DEUTE ARRENDÀTIC en cas de grans forquilles i empreses o entitats públiques d’habitatge. Qui pot demanar l’ajornament del lloguer? Les persones en cas de vulnerabilitat econòmica deguda al coronavirus que, el mes anterior a la sol·licitud de l’ajornament passin a estar: En situació de desocupació. Dins un ERT. Hagen reduït la seva jornada per motiu de cura de persones…

Read more