LA DACIÓ EN PAGAMENT

Aquest any ha estat molt complicat per a moltes famílies que tenien els seus béns hipotecats. El coronavirus ha obligat a trobar, a la dació en pagament, la solució davant l’impagament de les hipoteques.
  • Què és?

La dació en pagament apareix com a solució davant del fet que no podem fer front als pagaments de les hipoteques. Gràcies a ella aconseguim extingir l’obligació existent entre creditor i deutor. Com? Tots dos pacten que el deutor transmetrà al creditor el bé hipotecat. En quin concepte els rep? En concepte de pagament, quedant, per tant, extingida l’obligació inicial per la qual el deutor va quedar obligat davant del creditor.

Per a molts, la dació en pagament és la solució més clara per evitar una execució hipotecària. Ens alliberem d’un deute clar i exigible.

  • Avantatges?
    • El deute que tenim amb l’entitat bancària es donaria per finalitzat en el moment que lliurem el bé hipotecat.
    • Estalvi econòmic: Una execució hipotecària és molt costosa.
    • Una dació en pagament permet poder negociar, per exemple, quedar-te vivint a limmoble a canvi dun lloguer social.
  • Com aconseguir-la?

No és fàcil. Només en determinats casos ens hi podrem acollir atès que un despatx d’advocats com Martinez & Caballero Advocats ha de negociar amb el banc aquesta possibilitat de donar el bé en concepte de pagament d’un deute. Ara bé, el banc no està obligat a acceptar la dació en pagament i ens pot demanar el compliment de certs requisits.

Un cop ens hàgim alliberat d’aquest deute, i de cara a la concessió de futurs nous préstecs, és possible que el banc ens ho posi difícil atès que som un perfil de risc per al compliment futur de les nostres obligacions de pagament.

Anna Nicolàs Torán
Advocada Departament Dret Civil.
Martínez Caballero Advocats