Mujer haciendo uso de su pasaporte español antes de un control fronterizo

ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA

L’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència exigeix examinar el període de residència de l’interessat a Espanya durant els temps establerts per la llei. NORMA GENERAL La norma general ens diu que podem tramitar la nacionalitat espanyola si portem residint a Espanya de manera legal, continuada i immediatament anterior a la petició durant deu anys. EXCEPCIONS Aquesta és la norma general, però hi ha excepcions en què els terminis de presentació s’escurcen: Cinc anys: per a aquelles persones que hagin…

Read more

Dona reclamant els seus drets en una manifestació

NOVETATS ESTRANGERIA

NOVETATS ESTRANGERIA: INSTRUCCIÓ DGM 8/2020 SOBRE LA RESIDÈNCIA A ESPANYA DELS PROGENITORS, NACIONALS DE TERCERS PAÏSOS, DE MENORS CIUTADANS DE LA UNIÓ, INCLOSOS ESPANYOLS A) MENORS NACIONALS D’UN PAÍS DE LA UE (NO TENEN NACIONALITAT ESPANYOLA) ARRACAMENT FAMILIAR: La figura de l’arrelament familiar ha vingut, fins ara, donant cobertura jurídica a les autoritzacions de residència dels progenitors, nacionals de tercers països, de menors espanyols. Què era l’arrelament familiar? L’arrelament familiar el tramitàvem quan nosaltres, com a persones indocumentades,…

Read more

Refugiats caminant per un campament de les nacions unides

CONDICIÓ DE REFUGIAT O PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA?

CONDICIÓ DE REFUGIAT O PROTECCIÓ SUBSIDIÀRIA? Hem de tenir molt clar què és el que diferencia tots dos conceptes. Per fer-ho, cal tenir en compte els articles 3 i 4 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de protecció subsidiària. Així: Segons estableix l’article 3, la condició de refugiat: “es reconeix tota persona que, a causa de temors fundats de ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social,…

Read more