Advocats per a Empreses i autònoms a Barcelona

Les Empreses, Autònoms, Emprenedors i Pimes

Assessorament complet i integral en matèria fiscal i tributària per a empreses i particulars. Comptant per això amb coneixements bàsics i especials de les lleis reguladores. Sent Punts d’atenció a l’Emprenedor (PAE)

Persones físiques. Autònoms. Assessorament i suport a Plans i projectes de negoci. Obligacions fiscals. Assessorem els nostres clients autònoms en tot allò referent a la seva vida fiscal i tributària, especialment impostos com IVA o IRPF, a més de brindar-li un plus afegit, ja que som punts d’atenció a tots els emprenedors certificadament.

 • Assistència jurídica dins de plans i projectes de negoci. Normativa aplicable al sector i recomanacions jurídiques necessàries.

 • Alta, baixa o modificació al cens d’empresaris.

 • Impost d’activitats econòmiques.

 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

 • Impost sobre Renda de les Persones Físiques (IRPF)

 • Presentació de declaracions tributàries.

Constitució de societats i assessorament jurídic.

 • Assessorament en la forma jurídica de la societat. Principals avantatges i inconvenients.

 • Sol·licitud al Registre Mercantil Central de la certificació negativa del nom de la societat.

 • Sol·licitud de la denominació social.

 • Sol·licitud del número d’identificació fiscal a l’Agència Tributària.

 • Assistència jurídica davant de notari per a l’escriptura pública.

 • Emplenament de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

 • Inscripció de l’empresa al Registre Mercantil Provincial.

 • Assessorament jurídic quant a les obligacions fiscals. I emplenar les seves principals obligacions fiscals.7

Representació davant d’Inspeccions i Sancions. Assistim al contribuent en qualsevol procediment tributari ja sigui litigiós com no litigiós. Inspeccions, comprovacions de valors, requeriments d’informació o recursos a la fase administrativa davant d’Hisenda. Consultes a la DG Tributs.

Sense importar quin sigui el teu problema o l’àrea en què necessitis assessoria, a Martinez & Caballero estem preparats, recorda que podem ajudar-te legalment a les àrees de Dret Penal, Dret Civil, Dret Laboral, Dret Administratiu, Empreses, Autònoms, Pimes, Emprenedors , Violència Domèstica, Estrangeria i Nacionalitat Espanyola.

NOTÍCIES I ACTUALITAT

Estigues informat sobre temes d'actualitat

Emprendedora revisando la situación su negocio

Com ajudar a fer que la meva empresa sobrevisqui a l’entorn POST PANDÈMIA que vivim i la carrera de l’era digital

Primer les persones. Previ a la PANDÈMIA es parlava que convivim a nivell empresarial i personal en entorns VUCA Volatilitat- Incertesa – Complexitat – Ambigüitat , però en situació de pandèmia i posteriori, l’entorn ja ha saltat al famós BANI , no saps que és? Bé t’explico de manera ràpida perquè ens situem, l’entorn BANI : Brittle, Quebradizo – Anxious, Ansioso, impacient – Nonlinear, No linear – Incomprehensible, Incomprensible. Es l’acrònim que dóna característiques…

Read more

Autónomo emprendedor revisando documentación de su empresa

Per què és important fer la renda amb un professional?

T’has preguntat mai per què hi ha una diferència de preus tan gran a l’hora de contractar un servei per presentar la declaració de la renda. Quan arriba el moment de pagar els teus impostos, el més normal és que busquem a Google, Wallapop, Milanuncis o en altres plataformes on es poden oferir serveis, la varietat en els preus és per més curiosa Com és possible que es per un mateix servei et puguin cobrar 20, 30 o 40 euros?…

Read more

Emprendedor estudia la mejor manera de abrir su propio negocio

Vols crear una empresa i no saps quina és la forma empresarial més beneficiosa per a tu?

La Societat Col·lectiva (SC) i la Societat Limitada (SL) són dues figures molt diferents per a la constitució d’una empresa. En aquest article explicarem les principals característiques de cadascuna i els seus avantatges i desavantatges més destacables. Què és una Societat Col·lectiva i una Societat Limitada? La Societat Limitada (SL), també coneguda com Societat de Responsabilitat Limitada (SRL) és un tipus de Societat Mercantil que es regula a la Llei de…

Read more