Advocats de Dret Laboral a Barcelona

Dret laboral

Des de Martínez Caballero Advocats assessorem treballadors i empreses, garantint el compliment de les obligacions legals

Conciliacions i reclamacions prèvies davant del Servei de Mediació i Arbitratge i Conciliació (SMAC).

Assistència jurídica i judicial en acomiadaments. Assessorem en acomiadaments disciplinari, objectius, col·lectius i improcedents.

Assistència judicial en procediments laborals.

 • Realització de la demanda o contestació a la demanda.

 • Recursos: Recurs de reposició, recurs de revisió i queixa: recurs de suplicació. Recurs de cassació. Recurs ordinari i per a la unificació de la doctrina.

 • Execució de la sentència.

 • Demandes al Fons de Garantia Salarial.

Processos en matèria de seguretat social.

 • Sol·licitud i presentació de la Incapacitat Temporal.

 • Sol·licitud i presentació de la Incapacitat permanent.

 • Sol·licitud i presentació de qualsevol incapacitat en qualsevol de les modalitats.

 • Maternitat. Paternitat.

 • Mort i supervivència.

 • Sol·licitud de jubilació en qualsevol de les modalitats. Contributiva. No contributiva.

 • Assessorament a Atur. Subsidi. Prestacions econòmiques.

Assessorament integral en dret laboral.

 • Vacances.

 • Classificació professional.

 • Mobilitat geogràfica, mobilitat funcional.

 • Modificació de les condicions de treball. Modificacions del contracte de treball.

 • Conciliació de la vida personal i professional. Excedències.

 • Anàlisi de nòmines i contractes de treball.

 • Excedències voluntàries, forçades o pactades.

 • Temps de treball: legalitat de les jornades de treball, i hores extraordinàries.

Sense importar quin sigui el teu problema o l’àrea en què necessitis assessoria, a Martinez & Caballero estem preparats, recorda que podem ajudar-te legalment a les àrees de Dret Penal, Dret Civil, Dret Laboral, Dret Administratiu, Empreses, Autònoms, Pimes, Emprenedors , Violència Domèstica, Estrangeria i Nacionalitat Espanyola.

NOTÍCIES I ACTUALITAT

Estigues informat sobre temes d'actualitat