Advocats de Dret Civil a Barcelona

Dret Civil

El Bufet compta amb una àmplia experiència i especialització a l’àrea de Dret Civil oferint assistència lletrada en tota mena de procediments civils davant dels jutjats i tribunals de l’ordre civil. Assessorament i representació a les principals àrees:

  • Dret Matrimonial i de Família. Separacions i divorcis de mutu acord o contencioses (judicials i notarials), liquidacions del règim econòmic matrimonial, modificació de mesures, reclamació de pensions d’aliments per a menors i prestacions compensatòries; jurisdicció voluntària en matèria de família (adopció)

  • Herències i testaments. Assessorament integral en situacions de mort amb testament o sense, reclamació de legítimes en dret comú i dret català, inventari de béns del difunt, particions d’herències i en reclamació de llegats, assessorament integral per redactar i elaborar testaments i legítimes.

  • Hipoteques i comunitats de propietaris. Anàlisi jurídica dels contractes celebrats amb entitats bancàries o altres empreses (préstecs per Internet) per possible existència de clàusules abusives. I en especial, anàlisi jurídica d’existència de clàusules sòl i posterior reclamació tant extrajudicial com judicial, negociació i reclamació de les despeses hipotecaries a l’entitat bancària deutora, litigis derivats d’impagament de lloguers o comunitats de veïns.

  • Obligacions contractuals. Elaboració i assessorament de tota mena de contractes privats (entre particulars), anàlisi de contractes públics (amb administracions o altres ens públics), reclamacions de quantitat i indemnitzacions en cas d’incompliment de contractes.

  • Accidents i negligències. Representem els nostres clients en processos per responsabilitat per accidents de tota mena i negligències professionals. Reclamacions davant de companyies d’assegurances. Càlcul d´indemnitzacions.

  • Immobiliari. Assessorem i intervenim en qualsevol tipus d’operació immobiliària, entre les més destacades: en compravendes, arrendaments, promoció i finançament immobiliari. Hipoteques, préstecs hipotecaris.

Sense importar quin sigui el teu problema o l’àrea en què necessitis assessoria, a Martinez & Caballero estem preparats, recorda que podem ajudar-te legalment a les àrees de Dret Penal, Dret Civil, Dret Laboral, Dret Administratiu, Empreses, Autònoms, Pimes, Emprenedors , Violència Domèstica, Estrangeria i Nacionalitat Espanyola.

NOTÍCIES I ACTUALITAT

Estigues informat sobre temes d'actualitat