Com prioritzar la teva família amb el carnet de família monoparental

Si tenir una família implica grans responsabilitats, es pot dir que, en els casos de famílies monoparentals, aquestes responsabilitats es dupliquen. I aquí no fem referència només a les responsabilitats financeres, sinó que a tots els esforços diaris fets per promoure les millors condicions i oportunitats als menors. El que molts no saben és que tenir el reconeixement del títol de família nombrosa pot ser benèfic de diverses maneres i això és el que tractarem en aquest article.
En primer lloc, és fonamental definir la família monoparental com aquella que està composta per un únic progenitor (mare, pare o tutor legal) i per un o més fills vint-i-un anys, o de vint-sis si estudien. Segons l’INE, el nombre de llars monoparentals el 2020 és de 1.944.800, i és un 81,40% format per mares i fills.

Perquè aquestes famílies puguin aferrar-se a una sèrie de bonificacions, avantatges i beneficis, cal acreditar aquesta condició de família nombrosa davant de la seva comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, per exemple, la sol·licitud ha de ser tramesa al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una sol·licitud senzilla, que es pot fer via presencial (mitjançant cita prèvia) o bé, via telemàtica, des que el sol·licitant disposi d’un certificat digital en vigor, o d’una cl@veu o d’un certificat IdCAT Mòbil. La documentació general d’una primera sol·licitud consisteix a:

 • DNI/NIF/NIE del sol·licitant progenitora i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/so sentència, acta notarial o resolució administrativa de l’adopció, únicament en el cas que aquest document no s’hagi lliurat prèviament a l’Institut Català de l’Acollida i de l’Adopció o que no consti al llibre de família; o resolució judicial de tutela, o administrativa d’acolliment familiar.
Com diem a Martínez & Caballero Advocats, cada cas és un cas, i depenent de les condicions de la família, com en els casos de divorcis, viduïtat i/o adopció, la documentació requerida pot ser una mica més extensa, tenint en compte que tot ha de ser indicat minuciosament a l’Administració, i així, garantir que la sol·licitud sigui resolta favorablement de manera ràpida i òptima.
Un cop reconegut el títol de família nombrosa, molts seran els avantatges disponibles, sigui a l’àmbit educatiu i cultural, al sanitari, fiscal, transport públic i en altres administracions. Destaquem les principals?
 • Ajut econòmic per fill menor a càrrec.
 • Bonificacions en títols de transport públic.
 • Bonificació de fins a un 50 % del preu públic de les escoles bressol públiques.
 • Deducció a la declaració de la renda.
 • Bonificació del 45% a les quotes de Seguretat Social en personal contractat per a la cura de la llar i dels fills.
 • Ajut directe a l’entrada per a l’adquisició d’un habitatge protegit.
 • Carnet familiar d’alberguista gratuït (amb aquest carnet, es poden allotjar als albergs totes les persones de la unitat familiar monoparental).
 • Accés a l’Ingrés Mínim Vital.
 • Exempció del pagament de taxes administratives del DNI i passaport espanyol.
 • Descomptes al?entrada de museus, centres esportius i culturals.
 
Podríem seguir amb el llistat d’ajuts i avantatges disponibles a famílies monoparentals, perquè són moltíssimes! Però voldríem destacar la importància d’aquesta gestió, que, a primera vista, sembla massa burocràtica, però que obre portes a tota la família, possibilitant que la llar sigui més sana i segura, tant a curt com a llarg termini, permetent que la responsable per la família aconsegueixi conciliar les responsabilitats professionals amb les personals i que els fills gaudeixin d’oportunitats riques de valor i sentit.
 

T’animem a posar-te en contacte amb el nostre departament administratiu perquè sàpigues exactament el pas a pas per a l’obtenció del teu títol. Prioritza la teva família prioritzant els teus drets amb nosaltres, tenim un equip capacitat per ajudar-te a tu ia tots els teus.

 
Júlia Oliveira
Auxiliar Administrativa
Martínez Caballero Advocats