ADQUISICIÓ DE LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA

L’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència exigeix examinar el període de residència de l’interessat a Espanya durant els temps establerts per la llei.

NORMA GENERAL

La norma general ens diu que podem tramitar la nacionalitat espanyola si portem residint a Espanya de manera legal, continuada i immediatament anterior a la petició durant deu anys.

EXCEPCIONS

Aquesta és la norma general, però hi ha excepcions en què els terminis de presentació s’escurcen:

 • Cinc anys: per a aquelles persones que hagin obtingut la condició de refugiat
 • Dos anys: per als nacionals de països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial, Portugal o persones d’origen sefardita.
 • Un any:
  – El que hagi nascut al territori espanyol.
  – Qui no va exercir degudament el seu dret a adquirir la nacionalitat espanyola per opció.
  – El que hagi estat subjecte legalment a la tutela (sota la vigilància d’un tutor), guarda o acolliment (l’acolliment que permet la reducció de residència legal a un any és aquell en què hi ha resolució de l’entitat pública que tingui a cada territori encomanada la protecció de menors i els acolliments que estiguin judicialment reconeguts) d’un ciutadà o institució espanyols durant dos anys consecutius, encara que continuï en aquesta situació en el moment de la sol·licitud.
  – El que, en el moment de la sol·licitud, faci un any que està casat amb un espanyol o espanyola i no estigui separat legalment o, de fet.
  – El vidu o vídua d’espanyola o espanyol, si en el moment de la mort del cònjuge no estaven separats, de fet, o judicialment.
  – El nascut fora d’Espanya de pare o mare, (nascuts també fora d’Espanya), avi o àvia, sempre que tots ells originàriament haguessin estat espanyols.
QUI POT SOL·LICITAR /PRESENTAR LA NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA?
 • L’interessat, per si mateix, sempre que sigui major de 18 anys o estigui emancipat.
 • El més gran de 14 anys assistit pel seu representant legal.
 • El representant legal del menor de 14 anys.
 • La persona amb la capacitat modificada judicialment per si sol o el representant legal de la persona esmentada, depenent del que assenyali la sentència d’incapacitació.

Si vols tramitar la nacionalitat espanyola per residència, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres al 628 37 90 16.

Anna Nicolàs Torán
Advocada Dpt. Nacionalitat de Martinez & Caballero Advocats