Puc demanar la nacionalitat espanyola després de viure dos anys legalment al país?

Puc demanar la nacionalitat espanyola després de viure dos anys legalment al país?

Una de les formes establertes legalment per demanar la nacionalitat espanyola és per residència. Ara bé, s’exigeix que la persona hagi viscut durant almenys deu anys a Espanya de manera legal, continuada i immediatament anterior a la petició. Hi ha casos en què el període de residència exigit es redueix:

Cinc anys: per a la concessió de la nacionalitat espanyola a les persones que hagin obtingut la condició de refugiat.

Dos anys: per als nacionals de països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial, Portugal o persones d’origen sefardita.

Un any: El que hagi nascut a territori espanyol. El que no va exercir degudament el dret a adquirir la nacionalitat espanyola per opció.

Qui hagi estat subjecte legalment a la tutela (sota la vigilància d’un tutor), guarda o acolliment (l’acolliment que permet la reducció de residència legal a un any és aquell en què hi ha resolució de l’entitat pública que tingui a cada territori encomanada la protecció de menors i els acolliments que estiguin judicialment reconeguts) d’un ciutadà o institució espanyols durant dos anys consecutius, encara que continuï en aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

El que, en el moment de la sol·licitud, fa un any que està casat amb un espanyol o espanyola i no estigui separat legalment o de fet.

Vidu o vídua d’espanyola o espanyol, si en el moment de la mort del cònjuge no estaven separats, de fet o judicialment.

El nascut fora d’Espanya de pare o mare (nascuts també fora d’Espanya), avi o àvia, sempre que tots ells originàriament haguessin estat espanyols.