Què és un conveni regulador - Martinez & Caballero Advocats - Barcelona

Què és un conveni regulador?

El Conveni Regulador és una terminologia que s’utilitza dins l’àmbit del dret de família. Es tracta d’un acord que recull la lliure voluntat dels cònjuges respecte de les conseqüències jurídiques del cessament de la convivència matrimonial o del matrimoni dels cònjuges.

Read more