Què és un conveni regulador?

Què és un Conveni Regulador?

El Conveni Regulador és una terminologia que s’utilitza dins l’àmbit del dret de família. Es tracta d’un acord que recull la lliure voluntat dels cònjuges respecte de les conseqüències jurídiques del cessament de la convivència matrimonial o del matrimoni dels cònjuges.

Aquest document, una vegada signat i aprovat pels dos cònjuges, es presenta al jutge juntament amb la demanda de separació o de divorci de mutu acord. També us podeu presentar amb el consentiment de l’altre cònjuge. Cal tenir en compte que el Conveni Regulador no és vinculant fins que és ratificat al jutjat.

Després de la ratificació, es dicta la sentència de separació o de divorci. Podria donar-se el cas que el jutge no ho admeti perquè considera que hi ha punts que s’haurien de contemplar millor. En aquest cas, caldrà presentar una nova proposta per a la seva aprovació.

Quines qüestions ha de contenir el Conveni regulador?
  • Atribució de la guarda i custòdia dels fills.
  • Determinació del règim de visites i comunicacions amb els fills.
  • L’atribució de l’ús de l’habitatge i aixovar familiar.
  • La contribució a les càrregues del matrimoni i aliments.
  • La pensió compensatòria, la pensió per raó de feina, etc.
  • Altres.

Així que ja saps, si tens dubtes o preguntes sobre què és un conveni regulador i com pots manejar una situació en què ho necessitis, no dubtis a posar-te en contacte amb Martinez & Caballero Advocats.

Anna Nicolàs Torán
Advocada a Martínez Caballero Advocats.