CUSTÒDIA I VISITES EN TEMPS DE CORONAVIRUS. RÈGIM DE VISITES DE PARES EN DIFERENTS PROVÍNCIES

La situació que estem vivint amb el coronavirus ens està canviant i està afectant dia a dia el desenvolupament normal de les nostres vides. Fa tot just unes setmanes, el president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, va acordar el tancament perimetral de Catalunya i per un període de 15 dies, així com el confinament municipal els caps de setmana.

Com afecta aquest fet les famílies en què els pares resideixen a diferents províncies?

Està justificat aleshores el no compliment del règim de visites establert per sentència judicial? La resposta és no.

El fet que ens recomanin quedar-nos al nostre domicili per la nostra pròpia seguretat, ha d’anar acompanyat del compliment del règim de visites establert per sentència judicial, i més quan els progenitors resideixen a diferents províncies. L’incompliment del que estableix la sentència no està justificat.

És per això que sempre s’han de produir els intercanvis de menors amb l’altre progenitor. S’ha de respectar la custòdia pactada, així com el règim de visites establert. Durant aquests intercanvis, és important justificar el motiu del desplaçament del progenitor que té els menors cap al domicili de l’altre progenitor.

En aquest cas, recomanem que es justifiqui aquest desplaçament amb la documentació següent:

  1. Certificat autoresponsable de desplaçament d’entrada i eixida de Catalunya per la crisi sanitària per la COVID-19.

  2. Portar impresa la sentència i el conveni regulador en què s’estableixi el règim de visites.

Per això des de Martínez & Caballero Advocats, et recomanem que sempre es compleixi amb el règim de visites establert, justificant el desplaçament per a l’efectiu compliment d’aquest règim, amb la documentació estipulada a aquest efecte.

Anna Nicolás Torán

Advocada de Dret de Família de Martínez & Caballero Advocats