Què fer davant d'un acomiadament improcedent

Què fer davant d’un acomiadament improcedent?

Dins la branca del dret laboral, hi ha la figura de l’acomiadament. Ara bé, hi ha diversos tipus d’acomiadament: l’acomiadament nul, l’acomiadament improcedent i l’acomiadament procedent. D’aquests tres tipus, avui en parlarem de l’acomiadament improcedent.

Read more