DRETS DELS CONSUMIDORS DAVANT CANCEL·LACIÓ DE VIATGES PER CORONAVIRUS

DRETS DELS CONSUMIDORS DAVANT CANCEL·LACIÓ DE VIATGES PER CORONAVIRUS

En aquests moments d’incertesa a causa de la situació d’alarma sanitària pel Coronavirus (COVID-19) cal conèixer els drets dels consumidors i com fer-los efectius.

Avui parlarem en concret dels drets dels consumidors davant la cancel·lació de viatges aeris en aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 .

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ja s’ha pronunciat sobre els Drets dels passatgers davant de la situació d’emergència per Coronavirus, en aquest comunicat van manifestar que: La cancel·lació dels vols per part de les companyies aèria a causa de la declaració de l’emergència sanitària mundial per l’expansió del coronavirus es considera una circumstància extraordinària, i per això, tal com recull el Reglament europeu 261/2004 sobre drets dels passatgers, no hi ha dret a compensació econòmica. La cancel·lació del bitllet per part del passatger no està contemplada pel Reglament Europeu i per tant no té dret ni a informació, assistència o reemborsament. Així mateix, la negativa a transportar passatgers en un vol quan hi hagi motius raonables de protecció de la salut pública no es podrà considerar una denegació d’embarcament en el sentit previst al Rgte 261/2004 https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revista/noticias/200314_derechos_pasajeros_coronavirus.aspx

Hem de diferenciar entre la cancel·lació dels vols per part de les companyies i la cancel·lació del bitllet per part del passatger

LA CANCEL·LACIÓ DELS VOLS PER PART DE LES COMPANYIES.

Els passatgers aeris que s’hagin vist afectats per les cancel·lacions de vols per part de les companyies aèries a causa de l’expansió del coronavirus tenen dret a informació, assistència i reemborsament o transport alternatiu., d’acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, pel qual s’estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació de embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols, i es deroga el Reglament (CEE) núm. 295/91, tenen els drets següents:

  • Informació: lliurament per part de la companyia aèria d´un imprès amb les condicions d´assistència i compensació.
  • Assistència: menjar i beguda suficient, dues trucades telefòniques o accés al correu electrònic i, si cal, a una o més nits d’allotjament, així com al transport entre l’aeroport i el lloc d’allotjament.
  • Reemborsament de l’import del viatge o el transport alternatiu fins a la destinació final, on la companyia ha d’oferir tres alternatives.
Com que aquest motiu és una circumstància extraordinària, no hi ha dret a compensació econòmica .

Si el passatger considera que l’aerolínia o companyia no li ha respectat els seus drets, pot reclamar directament a aquesta, i en cas de no tenir cap resposta per part de la companyia o si la resposta no satisfà els drets com a usuari, en pot presentar una reclamació l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) sense cap cost. Per poder atendre tots els dubtes, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria ha reforçat el seu “call center” per atendre els dubtes dels passatgers mitjançant el telèfon +34 91.396.82.10 de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 davant les diferents situacions que es puguin suscitar. Quan l’aerolínia no hagi cancel·lat el vol a un dels països o zones que s’han declarat afectades pel coronavirus (COVID-19), es recomana als usuaris del transport aeri que consultin la companyia o agència amb què hagin formalitzat el seu vol contracte de transports; comproven els termes i condicions del contracte; i, en cas que tinguin una assegurança de viatge, procedeixin a consultar-la per si poguessin cancel·lar el seu vol.

LA CANCEL·LACIÓ DEL BITLLET PER PART DEL PASSATGER

Als passatgers que vulguin cancel·lar el viatge per por del contagi del Coronavirus, se’ls recomana fer els següents:

  • Consulteu la pòlissa per saber si estan excloses les prestacions (sanitària, trasllats, desplaçaments de familiars, etc.) en situacions d’epidèmia. Si encara no tens pòlissa per viatjar buscar una pòlissa que si presti lassistència en aquests esdeveniments.
  • Conservar tota la documentació del viatge: títol de transport, justificant de pagament, contracte amb agència i qualsevol informació que considerin rellevant.
  • Si es considera que la cancel·lació del viatge per por del coronavirus és causa de força major, hauries de sol·licitar, de manera fefaent, la cancel·lació del servei perquè considera que concorren circumstàncies excepcionals i de força major.
  • Aquesta sol·licitud l’has d’enviar al departament d’atenció al client de l’empresa o companyia, i conservar la prova que l’has feta.

EQUIP MARTÍNEZ CAVALLER ADVOCATS