Com demanar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea?

Com sol·licitar la targeta de residència de Familiar Comunitari o de Ciutadà de la Unió Europea a Espanya?

La targeta de residència de familiar comunitari o de ciutadà de la Unió Europea és un document que ha de tramitar tot familiar de ciutadà espanyol o d’un altre Estat membre de la Unió Europea, o d’un altre Estat parteix a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa , que no tinguin la nacionalitat d’un dels Estats esmentats, quan es reuneixin amb ell o l’acompanyin, i residiran a Espanya per un període superior a tres mesos.

Aquesta targeta permetrà a qui la sol·liciti, no només residir a Espanya sinó també exercir una activitat laboral, ja sigui per compte propi com també per compte d’altri, en les mateixes condicions que si es tractés d’un espanyol, durant un temps de 5 anys continuats , sempre que es mantingui l’enllaç.

Quins familiars del ciutadà espanyol o altre país de la UE poden ser beneficiaris de la targeta de residència de familiar comunitari?

Cònjuge, sempre que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat de l’enllaç matrimonial o el divorci.

Parella amb què mantingui una unió anàloga a la conjugal (és a dir, parella de fet o parella estable), i inscrita en un registre públic establert en un Estat membre de la Unió, o en un Estat part a l’Espai Econòmic Europeu.

Fill directe del ciutadà de la Unió o de l’Espai Econòmic Europeu o del cònjuge o parella registrada.

Ascendent directe del ciutadà de la Unió o de l’Espai Econòmic Europeu o del cònjuge o parella registrada que visqui a càrrec seu.

Qualsevol membre de la família que al país de procedència estiguin a càrrec del ciutadà de la Unió.

Anna Nicolàs Torán.
Advocada a Martínez Caballero Advocats.