Com demanar els antecedents policials a Espanya?

Com demanar els antecedents policials a Espanya?

L‟existència d‟un informe policial desfavorable és una de les justificacions més recurrents que motiva les denegacions en matèria de nacionalitat id‟estrangeria. Aquest informe policial serà desfavorable quan tinguem antecedents policials. Però la veritat és que aquests antecedents policials no solen ser matèria de gaire atenció. Sol considerar-se erròniament que n’hi ha prou amb no tenir antecedents judicials, i que no tenir aquests antecedents judicials, comporta que tampoc existiran antecedents policials.

Què són els antecedents policials?

Els antecedents policials bàsicament són els registres desfavorables que apareixen a la base de dades de la Policia. És molt important indicar que a Espanya operen no només un, sinó diversos cossos de policia. Cadascun té els seus propis fitxers que emmagatzemen les nostres dades personals, de manera que, per assegurar-nos que no hi ha cap dada policial desfavorable, hauríem de sol·licitar l’accés a tots aquests cossos de policia (ja que, si ens limitem a realitzar aquests tràmits davant d’un sol cos de policia, les dades que poguessin existir als fitxers dels altres cossos no s’esborraran).

Quins són els cossos de policia als quals he de dirigir la meva petició?

  • Policia Nacional. Fitxer de gestió d’antecedents de les persones d’interès policial.
  • Guàrdia Civil. Fitxer dinterès policial INTPOL.
  • Policia Autonòmica. A Catalunya, als Mossos d’Esquadra. Fitxer SIP PF. (Heu de consultar quin és el fitxer de la policia autonòmica)

Com exerceixo el meu dret d’accedir a les meves dades davant de la Policia?

El primer que hem de fer és sol·licitar accés a les nostres dades personals omplint la corresponent sol·licitud que posen a la nostra disposició els cossos de policia abans anomenem (via en línia). Finalment obtindrem una resolució mitjançant la qual s’especificarà si tinc antecedents policials o no en aquest cos de policia. Si no tens antecedents policials, aquí acaba el tràmit, però si sí consten antecedents judicials, hauràs de continuar amb la cancel·lació d’aquests.

Com exerceixo el meu dret de cancel·lació davant la Policia?

Un cop he identificat quines dades consten a la Policia i són considerades com a antecedents policials, haurem de tornar a tramitar la nostra petició mitjançant un formulari que posen a la nostra disposició els cossos de policia abans anomenem (via online) ia més aportar certificat emès pel Jutjat que hagi tramitat el procediment penal, en què consti que aquest procediment s’ha arxivat definitivament per una resolució que ja és ferma o bé que el procediment penal va ser condemnatori, i que totes les responsabilitats penals i civils van quedar satisfetes o extingides.

Quan triga a resoldre’s la resolució?

La resolució de la cancel·lació haurà de resoldre’s en uns 10 dies, encara que moltes vegades acaben sent més, a conseqüència del temps d’enviament al nostre domicili de la resolució que decideix la cancel·lació.

José María Martínez Fernández.
Soci Fundador de Martínez Caballero Advocats.