Com demanar els antecedents policials a Espanya?

L‟existència d‟un informe policial desfavorable és una de les justificacions més recurrents que motiva les denegacions en matèria de nacionalitat id‟estrangeria. Aquest informe policial serà desfavorable quan tinguem antecedents policials.

Read more