CANVI DELS TEUS ESTATS: EXPEDIENT NACIONALITAT

Un cop presentem l’expedient de nacionalitat, podem saber l’estat en què es troba el mateix. Saps quins estats hi ha i què signifiquen? Sap on podeu consultar l’estat?

  • CONSULTA DE L’ESTAT

La consulta de l’estat de l’expedient es fa a través del web https://sede.mjusticia.gob.es/eConsultas/inicioNacionalidad. Allà hauràs d’introduir una sèrie de dades per poder veure l’estat on es troba l’expedient.

  • ESTATS ELS EXPEDIENTS DE NACIONALITAT ESPANYOLA PRESENTATS PER LA VIA TELEMÀTICA

Quan consultem l’expedient de nacionalitat, podeu sortir-ne un d’aquests:

  1. Obert-Registrat : significa que ha estat registrat correctament, però està a l’espera de ser admès a tràmit per part del Ministeri de Justícia.
  2. Obert-En Tramitació : Vol dir que encara no s’han sol·licitat els informes oficials preceptius. Un cop es rebin, l’expedient entrarà en fase de qualificació i proposta de resolució. En aquest estat ens poden requerir per aportar documentació o presentar informació complementària.
  3. Obert- Concedit/Denegat. Aquí ens podem trobar amb… Bones notícies! S´ha resolt favorablement. També podem trobar-nos amb “denegat”. En cas que s’hagi resolt desfavorablement, contacta’ns! També fem els recursos davant de les denegacions.

Des de Martinez & Caballero advocats volem animar-te a tramitar la nacionalitat amb nosaltres. T’ajudem amb tot allò necessari per presentar l’expedient de nacionalitat i obtenir una resolució favorable. Contacta’ns! T’esperem!

CAROLINA PEDRASSA i ANNA NICOLES

Advocades a Martínez & Caballero Advocats